İngilizce 4.Sınıf Yazılı Soruları

English Quiz

 

Aşağıdaki sayıları İngilizce yazın.

12

34

63

96

30

8

3

Aşağıdaki kelimeleri çoğul yapın.

Orange

Watch

Glass

Box

Man

Woman

Toothbrush

Child

Cat

Book

Notebook

 

Aşağıdaki işaretlerle anlamlarını eşleştirin.

+             plus

=             minus

-              divided by 

/              equals

 

Günleri sırasıyla yazınız.

 

Monday

…………

………..

…………

…………

Saturday

………….

Soruların cevabını yuvarlak içine alın.

I’ve got art_____ 12 o’clock.              

a) at          b) in               c) on                        

Her birthday is______ May.

a) at        b) in                c) on

We haven’t got Turkish ____ Saturday.

  a) on       b) in                 c) at

Saklı gün adlarını bulunuz.

M O N D A Y A L Y T
T U E S D A Y C A N
Q W E D N E S D A Y
T H U R S D A Y L P
F F R I D A Y Z S W
P Q S A T U R D A Y
N N S U N D A Y D H

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

                                                                                                                  Good Lucky


Kategori: İngilizce  Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Bu yazıyı herhangi bir yayın aboneliğinden takip edebilirsiniz RSS 2.0 feed. Kendi sitenizden yanıt, veya geri dönüş bırakabilirsiniz.
Yorum Gönder