Tag-Archive for » dil «

Yazı Dili ve Konuşma Dili

Bir dilin konuşma ve yazı dili olmak üzere iki yönü vardır. Yazı dili eserlerde, kitaplarda, yazışmalarda kullanılan ve kültürü devam ettiren medeniyet dilidir. Ona edebî dil veya ortak dil de denir.Konuşma dili ise günlük hayatta kullanılan canlı bir dildir. Sözlü ifade/ konuşma dili, vurgular ve ses tonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Konuşma dilindeki bölgesel farklılıklardan ağızlar ortaya çıkar. Ayrıca dil; coğrafî, tarihî, sosyal ve başka sebeplerle de farklılıklar gösterip ana dilden ayrılabilir. Bu ayrılık yazı diline de tesir ederek şiveleri ve lehçeleri ortaya çıkarır.İşte çeşitli sebeplerle ortaya çıkan dildeki bu değişikliklere, ağız, şive, lehçe denir.

  • Ağız: Bir dilin konuşma dilindeki farklı söyleniş biçimleridir. Yazı diline bu farklı özellik yansımaz. Bu farklılıklar mahallîdir. Karadeniz ağzı, İç Anadolu ağzı…gibi.

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN »

6th Grade Test

Fill in the blanks with correct words.

1 A: Hello, how are you ?
B:Fine, thanks. Did you plan anything for today ?
A:No. I think we can go outside. Because the weather is great. What do you think?
B: Ok ……… go !

2 ” I have ………… done my homeworks.”

3 A: …….. we eat something ?
B:Ok, let’s go.

Choose correct answer.

1 ” What ….. you think ? ”

A)do     B)you     C)does      D)did

2 “old-new     ugly-beautiful      dark-light      in-out     right-????”

A)left    B)under     C)some     D)happiness

3 What can we use in present perfect ?

A)have/has+V3    B)am/is/are+V3     C)was/were+V2     D)am/is/are + ing+V1